รายชื่อชุมนุม 1/2562

วันที่ 18 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลกิจกรรมชุมนุม 1/2562


 
01.ประดิษฐ์เศษวัสดุ 29.สนุกคิด คณิตศาสตร์ 57.นักธุรกิจน้อย
02.เรียนรู้คู่วิชาการ 30.ซ่อม 0 คณิตศาสตร์ 58.ดอกไม้ใบเตย
03.สังคมรอบรู้ 31.ห้องสมุดคณิตฯ  59.นานาภาษาไทย
04.นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 32.คณิตศาสตร์ ม.ปลาย  60.คำคม 
05.ดนตรีไทย  33.A Math 61.คัดลายมือสื่อภาษา
06.เด็กสร้างภาพ 34.เกมสร้างสรรค์ 62.ทำนองเสนาะจับใจ
07.รักการอ่าน  35.ออกแบบผลิตภัณฑ์  63.เพื่อนใจวัยรุ่น ม.ต้น
08.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 36.ห้องเรียนสีเขียว 64.เพื่อนใจวัยรุ่น ม.ปลาย
09.สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 37.วงโยธวาทิต  65.จัดตกแต่งสถานที่
10.PCM LAW 38.วงดนตรีลูกทุ่ง  66.คลินิกหมอภาษา 1
11.ห้องสมุดสังคม 39.Sky Report 67.คลินิกหมอภาษา 2
12.สนุกกับงาน 40.สนุกคิด วิทยาศาสตร์ 68.พระเครื่องเมืองโคราช
13.กระถางยางสร้างรายได้ 41.อยากรู้ (IS BASIC) 69.หลักภาษาพาเพลิน 
14.เย็บปักถักร้อย  42.DIY by Science 70.พยาบาล 
15.สภานักเรียน  43.Science-Find 71.เกษตรพอเพียง
16.โครงงานคุณธรรม 44.สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 72.โสตทัศนศึกษา
17.ช่างเชื่อม  45.Biology Theater 73.ประชาสัมพันธ์
18.รักษ์โลก 46.ภาษาจีน  หนีห่าว 74.สหกรณ์โรงเรียน
19.คหกรรมกับชีวิต 47.สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 75.ธนาคารโรงเรียน
20.การเรือน 48.หุ่นยนต์  76.มัคคุเทศก์
21.ซ่อมแซมเสื้อผ้า 49.English with clip 77.นักศึกษาวิชาทหาร 
22.แนะแนว 50.เลียนแบบการพูดจากภาพยนตร์ 78.เทเบิลเทนนิส 
23.ห้องสมุดโรงเรียน 51.English Hand Writing 79.วอลเลย์บอล 
24.อัจฉริยภาพคณิต-วิทย์ 52.Food is Fun 80.บาสเกตบอล
25.O-Net...เด็ดจริง 53.จิตอาสา พัฒนา ร.ร. 81.อ.ย.น้อย
26.ผลิตสื่อยูทูป ม.ปลาย 54.The Idol คนบันดาลใจ 82.ตะกร้อ
27.เกมคณิตศาสตร์ 55.Crossword  83.ฟุตบอล
28.เบเกอรี่ ที่รัก 56.English Lover 84.English is Easy