โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

_____________________________________________________________

PAKTHONGCHAIPRACHANIRAMIT  SCHOOL

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

เลขที่  68  หมู่  11  ถนนนิวาสดำเนิน ตำบลเมืองปัก

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

โทร  044441180

Facebook: https://www.facebook.com/pcmschool06?locale=th_TH